تک آهنگ یعنی چه با خوانندگی و آهنگسازی آرش قاسمی منتشر شد .