چهارمین فراخوان میراث نغمه های کهن با موضوع موسیقی کودک و نوجوان و حمایت از حیوانات منتشر گردید .

توضیحاتی پیرامون چهارمین فراخوان میراث نغمه های کهن   آهنگسازان محترم می توانند قطعه ای باکلام ، با محوریت موضوع  انتخاب نمایند . اثر می تواند  برای ارکستر سازهای ایرانی وجهانی تنظیم شده باشد و یا همچنین موسیقی علمی روز و موسیقی الکترونیک و….. زمان اثر بین ۳ الی ۶ دقیقه در نظر گرفته شود…