میراثی ها در پرتغال و اسپانیا به روی صحنه میروند

گروه موسیقی میراث پس از اجرا در کشورهای ازبکستان،قزاقستان،قبرس،وفرانسه امسال در پرتغال و اسپانیا به روی صحنه خواهد رفت .اجراهای گروه میراث در پرتغال در دانشگاه لیسون ،آمفی تاتر مرکزی شهر کشکایش،کلیسای ژرونیموس و مجموعه میگوال فرانکو اول خواهد بود و همچنین در شهر مادرید در مجموعه بزرگ فرهنگی و هنری ماتادرو در سالن کازا…