آلبوم تیک تاک زندگی منتشر شد.

آلبوم موسیقی تیک تاک زندگی منتشر شد و در مراکز فروش محصولات فرهنگی و هنری در دسترس علاقه مندان خواهد بود .همچنین درصدی از فروش آلبوم به مرکز نگهداری از حیوانات معلول و آسیب دیده صانعی اهدا می گردد.بعد از آلبوم «خیام و میرزا عبدالله» و «گوهر افشان» شاهد انتشار «تیک تاک زندگی» از «آرش…